. من و همسرم اردیبهشت ماه عقد کردیم قرار بود ابان ماه مراسم عروسی بگیریم .ولی متاسفانه تیر ماه برادر شوهرم فوت کرد. خانواده همسرم زود تر از یکسال اجازه مراسم عروسی به ما نمیدن .انا یکسال زمان زیادی هست به ما پیشنهاد دادن که بریم تو خونمون و زندگیمونو شروع کنیم و بعد از یکسال مراسم بگیریم میخاستم ببینم این کار درستی هست .و اینکه در اینده به مشکل نمیخوریم ؟؟